VIGTIG VIDEN OM SPØGELSESHUSET:

Følgende regler og information, skal De kunne accepterer før De bestiller Deres billet:

1: Vi anbefaler kraftigt at De tager praktisk fodtøj paa samt varmt tøj, der maa blive beskidt, da turen bl.a. gaar igennem et Gammelt uopvarmet Sindssygehospital og en tur i den mørke og vaade Skov. Vær opmærksom paa, at De kan være uheldig at støde imod en ru overflade, teatersminke eller andet der kan beskadige Deres tøj og sko.

2: Da vi gør brug af bl.a. stobelys, høje lyde, chok-effekter og da turen igennem Spøgelseshuset kan virke fysisk krævende, er turen ikke egnet til gravide, epileptiker, kørestolsbrugere, daarligt gående, daarlige knæ, daarlig ryg, og personer med daarligt hjerte eller lignende.

3: Vi har ingen aldersgrænse paa turen igennem Spøgelseshuset, dog fraraades børn under 13 aar at deltage og børn under 15 aar, skal være ifølge med en voksen. Det er Jer som der kender jeres børn bedst og det er jer som forældre der ved om jeres barn kan taale en uhyggelig tur igennem vores spøgelseshus, som er designet til at skræmme voksne mennesker. Købes der en billet til et barn under 15 aar vil det være den voksne der deltager sammen med barnet, som har ansvaret for barnet. Vælger De at købe en billet til en tur der viser sig at være for uhyggelig og De er nødsaget til at give op undervejs, refunderes billetten desværre ikke.

4,1: Det er ikke tilladt for Dem at røre ved eller slaa ud efter Hotellets Aktører.

4,2: Det er ikke tilladt at kaste ting, vand eller lig. efter Hotelles Aktører.

4,3: Det er ikke tilladt at spiller smart og komme med haandende og dumsmarte bemærkninger til Hotellets Aktører, det er vigtigt for vores Aktører og de andre Gæster at De spiller med i vores Teater, samt retter Dem efter vores anvisninger paa turen.

4,4: Det er ikke tilladt at tale til Aktørerne, med mindre De opfordres til det. Dette betyder at kender De en af aktørerne, så sig ikke “Hej” eller andet til ham eller hende og brug aldrig Aktørens virkelige navn, hvis De kender det. Overtræder De alligevel overstaaende, punkt 4,1 til 4,4, vil De øjeblikkelig blive bortvist fra omraadet, og Deres billet vil ikke blive refunderet.

5: Det er ikke tilladt at bruge Deres mobiltelefon undervejs paa turen, hverken til at lyse op, tage billeder eller filme med. Der maa dog godt filmes og tages billeder i Receptionen inden og efter Deres tur. Vi anbefaler at De ikke medtager Deres mobiltelefon og andre værdigenstande paa turen, men lader det ligge i bilen. Bruger De alligevel Deres mobil undervejs, vil De blive taget ud af turen. Der kan blive taget billede af Dem på turen, som vil blive lagt paa vore hjemmeside og Facebook. Hvis De ikke ønsker at Deres billede bliver lagt paa vores hjemmeside eller Facebook, bedes De kontakte os herom, efter Deres tur.

6: Det er tilladt at optage turen med eget fastspændt action-kamera, uden lys, (og hvis I sender os en kopi af det :o) Hvis De vil filme Deres tur saa informer os i Receptionen inden. Dog skal De være opmærksom paa, at der ikke kan tages hensyn til at De gaar med kamera.

7: Gæster der er paavirket af alkohol eller andre former for rusmidler, vil øjeblikkelig blive bortvist. Ved bortvisning refunderes billetter ikke.

8: Købte billetter refunderes ikke men kan evt. ombyttes til en anden dato, hvis muligt.

9: Vær opmærksom paa at Hotel Trapped ikke erstatter ødelagte eller tabte ting. Hverken sko, tøj, telefoner eller hvad De vælger at medbringe paa turen igennem Spøgelseshuset.

10: Vær opmærksom paa at Deres vej igennem Spøgelseshuset flere steder er ujævn og fyldt med forhindringer. Ved personskade eller materielskade kan Hotel Trapped ikke drages til ansvar.

Cart