Persondata Politik

Ved køb, gemmer vi Deres Reservation med Navn, Telefonnummer, email og købet.

Under Deres besøg paa Hotel Trapped bruger vi Deres mobil nummer til at sende Dem Hold-billeder af Deres gruppe. 

Vi sender Dem maks. 5 reklame-relaterede beskeder om aaret, enten paa e-mail eller Deres mobil-nummer.

Ønsker De ikke dette kan De altid kontakte os og gøre os opmærksom paa dette.

Efter et køb kan vi dog ikke slette nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.