Handelsbetingelser

Naar De afgiver et Køb eller en Reservation paa Hoteltrapped.dk, via mail info@hoteltrapped.dk eller over telefon paa nummer 4242 1014 indgaar De en Aftale med: 

Hotel Trapped – Niels Bohrs Vej 3D – 6000 Kolding – CVR: 27 00 69 57

 

Med ovenstaaende køb eller Reservation, accepterer De samtidig følgende handelsbetingelser, og vi beder Dem derfor læse dem grundigt, inden De bestiller Oplevelser hos os.

Vær opmærksom paa at Aftalen indgaas paa Dansk og at alle Hotel Trappeds oplevelser foregaar ligeledes kun paa Dansk.

For at købe oplevelser hos os skal De være fyldt 18 aar. 

Aftaler om køb og Reservation hos Hotel Trapped er kun Gældende ved accept af vores Handelsbetingelser.

Ved Køb og Reservationer foretaget igennem mail, telefon eller personligt fremmøde godkender De vores Handelsbetingelser.

Ved afgivelse af Køb og Reservationer vil De blive bedt om at angive Deres fulde navn, e-mail-adresse, telefonnummer samt betalings metode.

De vil straks modtage en mail til den mailadresse som De har oplyst i Reservationen, denne mail er kun en gengivelse af Deres køb eller Reservation og er ikke et udtryk for, at købet eller reservationen er godkendt af os. 

Aftalen er først gældende, naar De modtager en mail fra os om at vi har modtaget betalingen og godkendt jeres Køb / Reservation. 

De vil modtage den endelige mail paa at Købet / Reservationen er gældende, naar vi har registreret jeres betaling og vi har godkendt jeres køb / Reservation. 

Som køber er det Deres ansvar at kontrollere at De har bestilt den korrekte vare / oplevelse samt dato og tidspunkt.

Hvis der er fejl I Deres bestilling skal De hurtigst muligt rette henvendelse til Hotel Trapped pr. e-mail eller telefon, saa Deres bestilling kan blive rette korrekt til.

Hotel Trapped gør opmærksom paa, at alle Køb og Reservationer først Godkendes, naar vi har modtaget hele Betalingen eller et aftalt Depositum. 

Oplevelsen er alene gyldig til den dato og tid, som der er bestilt til og som staar i den endelig mail hvor Hotel Trapped godkender aftalen. 

Hotel Trapped forbeholder sig retten til at bede kunden om at fremvise mailen, hvori Hotel Trapped har godkendt aftalen, før oplevelsens start.

 

Gavekort:

Naar vi har modtaget bestillingen samt betalingen for Gavekort vil Gavekortet blive fremsendt inden for 24 timer med GLS Pakkeshop eller e-mail, alt efter hvad De har valgt.

Gavekort kan ikke ombyttes til Kontanter eller paa anden maade refunderes, og Hotel Trappeds Gavekort er Gyldige i 3 Aar.

Saafremt et Gavekort er bortkommet, kan vi være behjælpelige med at udlevere et nyt. Det er dog et krav, at vi har oplysningerne om det mistede Gavekortet vores system, at Gavekortet ikke er udløbet og at køberen kan angive de korrekte oplysninger om navn, telefonnummer, e-mailadresse samt Gavekortets værdi.

 

Ændring eller annullering af ordre:

 Efter at Deres Køb eller Resevation er afgivet og godkendt af Hotel Trapped kan De ændre bestillingen ved at kontakte os på  info@hoteltrapped.dk eller via telefon 4242 1014. 

Bemærk dog vores afbestillingspolitik (se længere nede). 

Uden at være forpligtet til at betale erstatning eller i øvrigt dække Deres omkostninger, er vi berettigede til at annullere et køb i følgende situationer:

Hvis der er sket en utilsigtet fejl paa Hoteltrapped.dk som f.eks. en betalingsfejl. 

Hvis Deres Betalings oplysninger ikke kan verificeres eller ikke er korrekte.

Hvis Betalingen ikke er gennemført korrekt.

 Hvis vi har mistanke om, at Deres ordre er afgivet i ond tro eller i relation til ulovlige aktiviteter. 

Vi vil altid forsøge at løse problemet, ligesom vi naturligvis vil underrette Dem om en eventuel annullering, før den finder sted. 

Hvis Hotel Trapped ser sig nødsaget til at annullere en bestilling, vil vi returnere den eventuelle betaling uden meromkostninger for Dem.

 

Priser og betaling: 

Alle priser er dagspriser, som opdateres løbende. De priser, der fremgaar paa hoteltrapped.dk er de gældende på købstidspunktet. 

Vi forbeholder os retten til at ændre vores priser, men det paavirker naturligvis ikke ordrer, som vi allerede har godkendt. 

Alle bestillinger til vores oplevelser skal som udgangspunkt betales forud, medmindre andet er aftalt med os.

Hvis De ønsker at betale via en Faktura, kan dette vælges ved bestillingen og vi vil kontakte Dem for de relevante oplysninger. Ved betaling med Faktura har De 8 dages betalingsfrist. 

Ønsker De at betale via EAN Faktura skal De blot vælge at De ønsker at betale via Faktura ved bestillingen, herefter vil vi kontakte Dem for de relevante oplysninger. Ved betaling via EAN Faktura har de 8 dages betalingsfrist.

 

Afbestilling/reducering: 

Afbestilling er hvis De helt eller delvist foretager annullering, reduktion eller lignende ændring af den aftalte bestilling. Afbestilling af et aftalt køb eller en aftalt Reservation skal ske til telefon 4242 1014 eller via mail til info@hoteltrapped.dk

Ved afbestilling af hele den aftalte Reservation opkræves en procentdel af den samlede pris, som her angivet: 

Ved Afbestilling mellem 14-7 døgn før afvikling af det aftalte arrangement – Opkræves 50% af den samlede aftalte pris. 

Ved Afbestilling mellem 6-1 døgn før afvikling af det aftalte arrangement – Opkræves 75% af den samlede aftalte pris. 

Ved Afbestilling mindre en 1 døgn før afviklingen af det aftalte arrangement –  Opkræves 100% af den samlede aftalte pris.

 

Reducering af Deltagerantallet: 

Reducering af Deltagerantallet er hvis De ønsker at ændre deltagerantallet til et lavere antal end den aftalte Reservation lyder paa.

Ved Reducering af deltagerantallet opkræves en procentdel af det afmeldte antal gæster, som her angivet: 

Ved Reducering af Deltagerantallet mellem 14-7 døgn før afviklingen af det aftalte arrangement – Opkræves 50% af Prisen for det Reducerede antal Gæster. 

Ved Reducering af Deltagerantallet mellem 6 og 1 døgn før afviklingen af det aftalte arrangement – Opkræves 75% af Prisen for det Reducerede antal Gæster.

Ved reducering af Deltagerantallet mindre end 1 døgn før afviklingen af det aftalte arrangement – Opkræves det fulde beløb for det Reducerede antal Gæster.

Vi gør opmærksom paa at der ogsaa opkræves fuld pris, hvis 1 eller flere Gæster ankommer mere end 15 minutter forsinket i forhold til den aftalte tid, ogsaa selvom det er Personalet hos Hotel Trapped der er nødsaget til at afvise gennemførelsen af arrangementet for en eller flere Gæster.

 

Reklamation:

Vi gør opmærksom paa at alt kommunikation samt vores oplevelser foregaar kun paa Dansk. 

Reklamation skal ske skriftligt senest 8 dage efter arrangementsdatoen. 

Henvendelse skal ske til  info@hoteltrapped.dk

Tvister Enhver tvist, der involverer køb hos Hotel Trapped er underlagt dansk ret og de danske domstole, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet.

 

Markedsføring:

Hotel Trapped er berettiget til at optage Dem paa reference lister til brug i henhold til markedsføring. Samtykke hertil gives ved accept af disse handelsbetingelserne. 

Kundens samtykke hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved at fremsende en mail til  info@hoteltrapped.dk

 

Behandlingen af Deres personoplysninger: 

Vi respekterer naturligvis Deres privatliv og behandler Deres personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen paa omraadet. Vi deler ikke Deres oplysninger med tredjepart.

Ved ankomst til Hotel Trapped tages der altid et Gruppebillede af selskabet, dette billede sendes gratis til kunden via SMS og Hotel Trapped er berettiget til at bruge dette billede i markedsføring paa vores hjemmeside samt sociale medier. Samtykke hertil gives ved accept af handelsbetingelserne. Kundens samtykke hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved at fremsende en mail til  info@hoteltrapped.dk

 

 

Hotel Trapped tager følgende forbehold: 

Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer og arrangementer. 

Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet. Forbehold for at kunne ændre pladstildelingen. 

Forbehold for at afvise Gæster og Hold hvis man ankommer mere end 15 minutter forsinkelse af det Reserverede tidspunkt, 

og man vil ikke have ret til at faa pengene tilbage, eller rykket Reservationen til et andet tidspunks