Skrevet af Hotelejerfruen

Jeg fandt en gammel Kiste paa Hotellets loft med en masse gamle spændende ting, nogle papirer, og saa en meget speciel temmelig slidt Skriftrulle. 
Den saa ud til at være meget gammel og det var svært eller næsten umuligt at læse hvad der stod paa den, men det var blandt andet noget med “Den Hemmelige Loge” forkortet til DHL. 
 
Jeg viste den selvfølgelig til min mand, som af en besynderlig grund blev vred paa mig og bad mig om straks at smide den ud. 
Jeg ved godt at jeg, som en god hustro, burde gøre som min mand sagde, men jeg har simpelhen ikke kunne faa mig selv til det! 
Saa jeg haaber virkelelig at han ikke opdagen noget!
 
Da jeg senere var nede i Kolding By gik jeg ind paa Kolding Stadsarkiv med Skriftrullen. 
De kunne fortælle at de havde kendskab til DHL’s eksistens, og Logen skulle efter sigende være en af Verdens Ældste og mest Hemmelighedsfulde, 
de skulle dog have Logebrødre over hele den vide Verden.
 
At Stadsarkivet overhovedet kender til DHL skyldes en notat om en myte de har liggende fra gammel tid om et opgør mellem Det Gode, DHL 
paa den ene side og Det Onde, Djævlen, paa den anden. Opgøret fandt efter sigende sted i Kolding.
 
Derfor var Stadsarkivet meget interesseret i at beholde Den Gamle Skriftrulle og faa den undersøgt og tydet hvis det kunne lade sig gøre. 
De fortalte end videre at hvis jeg ville vide mere kunne jeg prøve at tage over paa Kolding Avis.
 
Jeg synes virkelig at alt dette om en “hememlige logo” er vildt spændende, og jeg tror at jeg vil fortsætte min søgen efter mere information om DHL, 
det kan jeg forhaabenligt gøre i det skjulte uden at min mand finder ud af det!
 
Jeg haaber derfor at jeg snart kan finde flere oplysninger rundt omkring paa Det Gamle Hotel…
Fru With, Hotelejerfrue