“Velkommen til. Jeg er Hotelejeren.
Tillad mig at fortælle Dem en Historie… En rigtig Spøgelseshistorie…”

“Branden i 1919”

Spøgelseshuset i 2021 med titlen, Den Sorte Pest, var helt udsolgt, og blev rost til skyerne, som værende vores bedste tur nogensinde, hvilket ikke siger saa lidt!

Derfor anbefaler vi at De køber Deres Billetter i rigtig god tid!

Vi er uden tvivl, Danmarks Bedste og mest gennemførte Spøgelseshus. En Oplevelsestur paa over 70 min.!!!

(Læs evt. nogle af vores over 900 Fantastiske 5-Stjernede anmeldelser her)

Spøgelseshuset holder aabent den 1. + 8. + 14. + 22. + 28. +29. Oktober 2022

Pris kun: 290 kr. pr Billet

Velkommen til Den Gamle Hotel… Hotel Trapped

Turen starter allerede naar I træderind ind i Hotellets stemningsfyldte Reception, hvor I strakt rammes af de mange skrig fra Hotellets indre, her haaber vi at I er helt klar til den fantastiske Spøgelseshistore, som I om et øjeblik selv skal være en del af. Tiden er skruget tilbage til 1919, helt præsit til natten den 13. Januar, hvor den store Brand startede paa Hotel Trapped og hvor 52 Mennesker led en grufuld Død. Mange mener at det var Mefisto, Djævlen selv, som kastede adskillige Lyn ned over Hotellet og derved startede den frygtelige Brand, som udover død og ødelæggelse ogsaa brændte store huller imellem Hotellet og Det Gamle Sindssygehospital, som rummer en ufattelig ondskab.

Over 1 times Oplevelsestur i vores meget roste, detaljerede og gennemførte scener og kulisser, hvor Ilden i aar vil være det store tema paa Hotellet og hvor uhyggelig forsøg og Tortur vil vise sig over alt, ude paa Det Gamle Sindssygehospital.

Historien:

Paa Sindssygehospitalet hersker de mange Læger og Sygeplejersker som har mistet deres forstand og de venter kun paa at faa lov til at udøve forsøg og tortur paa forsvarsløse Gæster,

som frivilligt har bevæget sig ind paa Det Gamle Sindssygehospital. Ude paa de lange gange løber de mange sindssyge Patienter hvileløst rundt, klar til at overfalde alt hvad der kommer i deres nærhed.

For enden af Sindssygehospitalet venter bland andet Professor Hans-Juergen Pfeiffer med sin nyeste opfindelse, Bødlen Wolfgang er klar til at torturer sine ofre og

Overlæge J. H. Seidelin og Doktor Karl Spiegel er klar til at udøve deres pinefulde forsøg paa uskyldig Gæster i deres helt nye forsøgskammer: “Gruppe Terapi”.

Dette er kun et meget lille udpluk af, hvad De vil møde på Deres vej igennem dette aars Spøgelseshus.

De kan vælge mellem 2 forskellige ture:
Kyse-Turen og Sindssyg-Turen

De skal først tage stilling til hviken tur De ønsker, faa minutter før De ankommer til Hotellet

og De behøver ikke at vælge det samme tur som Deres Venner for at følges ad.

Det er dog vigtigt at De er afklaret med hvilket tur De ønsker, ved ankomst til Hotellet.

Vi anbefaler Sindssyg-Turen

Sindssyg-Turen:

Den absolut mest spændende, mest Gru-opvækkende og uhyggelige tur igennem Det Gamle Hotel og videre ud paa Det nu lukkede, men ikke forladte Sindssygehospital.

Denne tur er det Værste og Bedste hvad Hotellet kan Præsterer!

Turen kan for nogen være  Grænseoverskridende baade Psykisk og Fysisk.

Paa denne tur vil Hotellets Aktører være meget frembrusende, tage ved, og komme meget tæt paa. Der vil være meget berøring paa turen.

De vil opleve Psykisk stress, Chok-effekter, samt at blive presset ud over det Sædvanlige.

Varighed over 70 minutter.

Denne tur har karakteren 10 paa Hotel Trappeds Skræmme-Barometer

(0 = Overhovedet ikke uhyggelig – 10 = Det Værste Hotellet kan udsætte Dem for)

Kyse-Turen:

Dette er turen, næsten uden berøring, De skal tage hvis De ønsker at opleve Danmarks bedste og mest Skræmmende Spøgelseshus uden det sidste niveau af rædsel.

Det er en grufuld, vanvittig og udfordrende tur igennem Det Gamle Hotel smukke Værelser og videre ud paa Det Gamle Sindssygehospital, med meget detaljerede og flotte Kulisser.

De vil kunne forvente Chok-effekter, Gruefulde syn, mørke, Psykisk stress samt Atører der kommer meget tæt på.

Varighed over 70 minutter.

Denne tur har karakteren 7 paa Hotel Trappeds Skræmme-Barometer:

(0 = Overhovedet ikke uhyggelig – 10 = Det Værste Hotellet kan udsætte Dem for)

Kodeordet er: RØD

Hvis De prøver Kyse-Turen er der mulighed for at være en Kylling og sige RØD eller tage armene over hovedet, 3 Gange undervejs.

Hvis De prøver Sindssug-Turen, og siger RØD bare 1 gang vil De ikke længere kunne faa det eftertragtede “Sindssug-Tur”-armbaand.

Hvis De vælger at give op i en Scene vil en Aktør spørge til om De ønsker at stoppe turen helt eller blive hjulpet videre til næste scene.

Hvis De vælger at give helt op og blive hjulpet ud, vil De ikke kunne fortsætte turen senere, eller faa Deres Billet Refunderes.

VIGTIG VIDEN OG INFORMATION:

Følgende regler og information, skal De kunne accepterer før De bestiller Deres billet.

Sørg venligst for at alle Gæster De følges med i Spøgelseshuset er gjort opmærksom paa vores regler og Vigtig Viden.

VIGTIG VIDEN 1:

Vi anbefaler kraftigt at De tager praktisk fodtøj paa samt varmt tøj, der maa blive beskidt, da turen bl.a. gaar igennem et Gammelt uopvarmet Sindssygehospital og en tur i den mørke og vaade Skov.
Vær opmærksom paa, at De kan være uheldig at støde imod en ru overflade, teatersminke eller andet der kan beskadige Deres tøj og sko.

VIGTIG VIDEN 2:

Da vi gør brug af bl.a. stobelys, høje lyde, chok-effekter og da turen igennem Spøgelseshuset kan virke fysisk krævende, er turen ikke egnet til gravide,
epileptiker, kørestolsbrugere, daarligt gaaende, daarlige knæ, daarlig ryg, og personer med daarligt hjerte, pacemaker eller lignende.

VIGTIG VIDEN 3:

Vi har ingen aldersgrænse paa turen igennem Spøgelseshuset, dog fraraades børn under 13 aar at deltage og børn under 15 aar, skal være ifølge med en voksen.

Det er Jer som der kender jeres børn bedst og det er jer som forældre der ved om jeres barn kan taale en uhyggelig tur igennem vores spøgelseshus, som er designet til at skræmme voksne mennesker. Købes der en billet til et barn under 15 aar vil det være den voksne der deltager sammen med barnet, som har ansvaret for barnet. Vælger De at købe en billet til en tur der viser sig at være for uhyggelig og De er nødsaget til at give op undervejs, refunderes billetten desværre ikke.

VIGTIG VIDEN 4:

Det er ikke tilladt for Dem at røre ved eller slaa ud efter Hotellets Aktører.
Det er ikke tilladt at kaste ting, vand eller lig. efter Hotelles Aktører.
Det er ikke tilladt at spiller smart og komme med haandende og dumsmarte bemærkninger til Hotellets Aktører, det er vigtigt for vores Aktører og de andre Gæster at De spiller med i vores Teater, samt retter Dem efter vores anvisninger paa turen.
Det er ikke tilladt at tale til Aktørerne, med mindre De opfordres til det. Dette betyder at kender De en af aktørerne, saa sig ikke “Hej” eller andet til ham eller hende og brug aldrig Aktørens virkelige navn, hvis De kender det.
Overtræder De alligevel overstaaende (punkt 4,1 til 4,4) vil De øjeblikkelig blive bortvist fra omraadet, og Deres billet vil ikke blive refunderet.

VIGTIG VIDEN 5:

Det er ikke tilladt at bruge Deres mobiltelefon undervejs paa turen, hverken til at lyse op, tage billeder eller filme med. Der maa dog godt filmes og tages billeder i Receptionen inden og efter Deres tur. Vi anbefaler at De ikke medtager Deres mobiltelefon og andre værdigenstande paa turen, men lader det ligge i bilen.

Bruger De alligevel Deres mobil undervejs, vil De blive taget ud af turen.

Der kan blive taget billede af Dem på turen, som vil blive lagt paa vore hjemmeside og Sociale Medier. Hvis De ikke ønsker dette bedes De kontakte os herom, efter Deres tur.

VIGTIG VIDEN 6:

Det er tilladt at optage turen med eget Go-Pro kamera, uden lys, hvis I sender os en kopi af det :o)

Hvis De vil filme Deres tur saa kontakt os inden. Dog skal De være opmærksom paa, at der ikke kan tages hensyn til at De gaar med kamera.

VIGTIG VIDEN 7:

Gæster der er paavirket af alkohol eller andre former for rusmidler, vil øjeblikkelig blive bortvist. Ved bortvisning refunderes billetter ikke.

VIGTIG VIDEN 8:

Købte billetter refunderes ikke ved fortrydelse, hvis muligt kan billetten byttes til en anden dato eller de kan faa et tilgodebevis som kan bruges til alle vores oplevelser.

VIGTIG VIDEN 9:

Vær opmærksom paa at Hotel Trapped ikke erstatter ødelagte eller tabte ting.

Hverken sko, tøj, telefoner eller hvad De vælger at medbringe paa turen igennem Spøgelseshuset.

Vær ogsaa opmærksom paa at Deres vej igennem Spøgelseshuset flere steder er ujævn og fyldt med forhindringer.

Ved personskade eller materielskade kan Hotel Trapped ikke drages til ansvar.